Laisvės gynėjų diena

2016-01-09 22:27

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia
2016 m. sausio 10 d. 13.30 val.
Sakralinės muzikos valanda, skirta LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI

Plačiau...

Dievas kalba. Ar girdi?

2016-01-14 23:14


„Tai Dievo meilės laiškas tau. Asmeniškai tau. Įsivaizduok, kad tai tau parašė“, – tikina tėvas jėzuitas Aldonas GUDAITIS SJ ir pataria, kaip skaityti Šventąjį Raštą ir juo gyventi kasdienoje. Jei per šią Knygą Dievas iš tiesų kalba žmogui, ką daryti, jei negirdim, ir atrodo, kad Jis tyli? O galbūt mes netinkamai klausomės arba nemokame skaityti?

Plačiau...

Vilniaus Jėzuitų Gimnazijos jubiliejus

2016-01-09 22:29

Jėzuitų gimnazija pagal jėzuitą Antaną Saulaitį tai:

G – globoti šį pasaulį, teigiamai vertinti.

I – imtis veikliai siekti tikslo ir priemonių.

M – mylėti save, save priimti ir savimi pasitikėti.

N – nerti tinklą malda, liturgija, tarnyba.

A – auklėtis, lavintis ir tobulėti visą gyvenimą.

Z – zirsti kuo mažiau, pripažinti tikrovę ir tiesą.

I – ir su kitais dalintis bendruomenine dvasia.

J – Jėzaus Kristaus pavyzdžiu rūpintis kiekvienu.

A – atjausti žmones varge.

Plačiau...

Popiežius Pranciškus: Tenutyla ginklų žvangėjimas!

2013-09-11 21:13

Šimtas tūkstančių žmonių šiltą šeštadienio vakarą susirinko kartu su Šventuoju Tėvu melsti Dievą taikos malonės Sirijai, Artimiesiems Rytams ir visam pasauliui. Švenčiausiojo Sakramento adoracija buvo intensyviausias popiežiaus Pranciškaus vadovauto ilgo maldos budėjimo momentas. Kartu melstis buvo atėję taip pat kitų krikščioniškų konfesijų nariai, kitų tikybų išpažinėjai, tarp susitikimo dalyvių buvo ir netikinčiųjų.

Plačiau...