Pasikalbėk su jėzuitu

Galvojantiems apie dvasinį pašaukimą

Magis

Jaunimo bendruomenė

Kaip galiu dalyvauti?

Bendruomenės, renginiai ir veiklos kiekvienam

Malda kasdien

Audio malda kasdienai

Įvykiai

Jėzuitams Lietuvoje – 450!

2019 metais minėsime jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejų

Kviečiame! Jėzuitui suteikiami diakono šventimai

Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, SJ, 2018 m. balandžio 21 d., 12 val., Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje Eugenijui Puzyniai, SJ, suteiks diakono šventimus.

Reikšmingas įvykis Rygoje

šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos - latviškai. Latvijos universiteto bibliotekoje pristatytas naujas vertimo leidimas.

Meldžiamės už a. a. t. Ladislovą

Besigydydamas po sunkios jį ištikusios autoavarijos padarinių, 2018 m. kovo 26 d. ligoninėje Kaune staiga mirė kunigas jėzuitas Ladislovas Baliūnas.

Skaitiniai

Nueisim ten, kur žiūrim

Gyvename įvairių įtampų sampynoje. Įtampą kelia visuomenės poliarizacija, atmosfera darbe, kultūrų sandūra, kartų konfliktas. O naujienų tarnybos stengiasi kuo sumaniau pristatyti blogas žinias, kad pritrauktų žiūrovų. Kaip nurimti ir susiorientuoti, kaip surasti pagrįstos vilties kelią?

Kodėl Jėzus turėjo mirti ant kryžiaus?

Į klausimą, kodėl Jėzus už mus numirė ant kryžiaus, teologai nuo seno atsako skirtingai. Iki dabar to klausiama kiekvienoje gatvių sankryžoje, geležinkelio pervažoje ar kilus naujam gripo virusui. Ar per visą žmonijos istoriją niekas nepasikeitė?

Kodėl švenčiame šventes?

Tinkamai suvokta ir gerai surengta šventė suteikia ypatingą progą, nes tai intensyviai išgyvenamas metas, kuriame persipina praeitis, dabartis ir ateitis.

„Neturtingųjų popiežius“. Penkeri tarnystės metai: 25 svarbiausi Pranciškaus sakiniai

Čia chronologiškai pateikiami 25 raktiniai sakiniai „neturtingųjų popiežiumi“ pasivadinusio Pranciškaus, kurio tarnystei kovo 13 d. sukako penkeri metai.