Pasikalbėk su jėzuitu

Galvojantiems apie dvasinį pašaukimą

Magis

Jaunimo bendruomenė

Kaip galiu dalyvauti?

Bendruomenės, renginiai ir veiklos kiekvienam

Malda kasdien

Audio malda kasdienai

Įvykiai

Jėzuitai nustato keturias apaštalines pirmenybes

Visuotinės pirmenybės jėzuitų misijai suteikia aiškesnį vaizdą, skatinantį Draugijos narius bei bendradarbius toje pačioje misijoje, kad ir kokia būtų dabartinė tarnystė, išgirsti Šventosios Dvasios balsą ir pagal tai veikti.

Lietuvių parapijoje Lemonte įvyko jėzuitų jubiliejinių metų šventė

Vasario 3 dieną, Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba ir Pal. J. Matulaičio Misija sukvietė lietuvius į jubiliejinių metų šventę, kur kvietė jubiliejinius metus išgyventi kartu, kaip dovaną, lydimą šių metų šūkio: pažinti, pamilti, dalintis!

​Laukiant tėvo Pedro Arrupės kanonizacijos

Didžiulis darbas – sudaryti 120 liudytojų sąrašą, ypač tų, kurie asmeniškai pažinojo tėvą Arrupę, – turi būti baigtas maždaug per metus

Lionginas Virbalas: keičiasi pasaulio, Bažnyčios, o taip pat Jėzaus Draugijos veidas.

Dalinamės Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo, SJ, pamokslu, pasakytu Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje sausio 6 d. Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejaus atidarymo proga.

Skaitiniai

Nebijok, irkis į gilumą

Finansiniai ir seksualinio išnaudojimo skandalai bei pilietiniam karui būdingos reakcijos hierarchijos viduje – tokie ir panašūs dalykai yra apėmę Bažnyčią.

Laikas pažinti, pamilti, dalintis

Pažinkime, pamilkime, dalinkimės, kad pasijaustume bendruomenės dalimi, kuri drąsina ir įpareigoja tarnauti kitiems ir būti žmonėmis dėl kitų.

Liudas Jovaiša: solidi sukaktis – teisėta ir teisinga proga džiaugtis

Jėzuitų misijos Lietuvoje 450-mečio proga – išties solidi, užtat ir reta. Vargu ar visi čia šiandien esantieji sulauksime kito panašaus svorio jubiliejaus.

Kodėl švenčiame šventes?

Tinkamai suvokta ir gerai surengta šventė suteikia ypatingą progą, nes tai intensyviai išgyvenamas metas, kuriame persipina praeitis, dabartis ir ateitis.