Naujasis Lietuvos - Latvijos jėzuitų provincijolas

2017-01-06 17:20

Sausio 8 d. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, 10:30 val. Mišiose Lietuvos-Latvijos provincijolas t. Gintaras Vitkus perduos pareigas naujam provincijolui t. Vidmantui Šimkūnui. 

Plačiau...

Išrinktas naujasis jėzuitų generalinis vyresnysis

2016-12-31 23:30

Spalio 14 d. Generalinė kongregacija t. Generolu išrinko t. Arturo Sosa. Gimė Caracase 1948 m., Venesueloje, priklauso Venesuelos provincijai. Šiuo metu t. Generolo delegatas tarptautiniams namams ir tarptautiniams Draugijos darbams Romoje. Baigęs politinių mokslų daktaratą Venesuelos centriniame universitete.

Plačiau...

Jėzuitų gimnazijos direktorius: dabar jaučiuosi kaip mokinys

2016-10-10 21:58

Prieš pat naujųjų mokslo metų pradžią prie Kauno jėzuitų gimnazijos vairo stojo naujasis direktorius – kunigas Rytis Gurkšnys pakeitė nuo 2012-ųjų vadovavusį ir iš šių  pareigų pasitraukusį brolį Virgilijų Saulių.

Plačiau...

Sesers netekęs kunigas prie karsto norėjo šypsotis

2016-04-26 21:06

Juoktis širdimi, kai skauda. Kunigas Aldonas Gudaitis vadina tai Dievo dovana. Dėkingumas pakeitė kunigo žvilgsnį. Jis drąsina žmones sunkiose situacijose melstis ir ieškoti Dievo šviesos – juk kas prašo, gauna, o beldžiančiam atidaroma. 

Plačiau...

Popiežius Pranciškus: Tenutyla ginklų žvangėjimas!

2013-09-11 21:13

Šimtas tūkstančių žmonių šiltą šeštadienio vakarą susirinko kartu su Šventuoju Tėvu melsti Dievą taikos malonės Sirijai, Artimiesiems Rytams ir visam pasauliui. Švenčiausiojo Sakramento adoracija buvo intensyviausias popiežiaus Pranciškaus vadovauto ilgo maldos budėjimo momentas. Kartu melstis buvo atėję taip pat kitų krikščioniškų konfesijų nariai, kitų tikybų išpažinėjai, tarp susitikimo dalyvių buvo ir netikinčiųjų.

Plačiau...