Pasikalbėk su jėzuitu

Galvojantiems apie dvasinį pašaukimą

Magis

Jaunimo bendruomenė

Kaip galiu dalyvauti?

Bendruomenės, renginiai ir veiklos kiekvienam

Malda kasdien

Audio malda kasdienai

Įvykiai

Jėzuitams Lietuvoje – 450!

2019 metais minėsime jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejų

Sveikiname diakoną Eugenijų Puzynia, SJ!

Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, SJ, 2018 m. balandžio 21 d. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje Eugenijui Puzyniai, SJ, suteikė diakono šventimus.

Reikšmingas įvykis Rygoje

šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos - latviškai. Latvijos universiteto bibliotekoje pristatytas naujas vertimo leidimas.

Meldžiamės už a. a. t. Ladislovą

Minint 30 dienų po t. Ladislovo Baliūno mirties kviečiame jungtis į bendrą maldą. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos balandžio 27 d., 17 val., Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, ir balandžio 28 d., 10 val., Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje.

Skaitiniai

Atpažinti dvasias kartu su Ignacu Lojola

Nors Ignacas Lojola įkūrė jėzuitų vienuoliją, jo istorija prasidėjo anaiptol ne maldingai. <...> sunki fizinė ir religinė krizė – pasiveja jo praeitis. Ignacas beveik išprotėja nuo vidinio spaudimo nuolatos atlikti išpažintį. <...> Devyni mėnesiai Manrezoje – tai kieta dvasinio gyvenimo mokykla. Tai, ką Ignacas joje išmoksta, tampa Dvasinėmis pratybomis, kurios turi padėti susitvarkyti gyvenimą.

Nueisim ten, kur žiūrim

Gyvename įvairių įtampų sampynoje. Įtampą kelia visuomenės poliarizacija, atmosfera darbe, kultūrų sandūra, kartų konfliktas. O naujienų tarnybos stengiasi kuo sumaniau pristatyti blogas žinias, kad pritrauktų žiūrovų. Kaip nurimti ir susiorientuoti, kaip surasti pagrįstos vilties kelią?

Kodėl švenčiame šventes?

Tinkamai suvokta ir gerai surengta šventė suteikia ypatingą progą, nes tai intensyviai išgyvenamas metas, kuriame persipina praeitis, dabartis ir ateitis.

„Neturtingųjų popiežius“. Penkeri tarnystės metai: 25 svarbiausi Pranciškaus sakiniai

Čia chronologiškai pateikiami 25 raktiniai sakiniai „neturtingųjų popiežiumi“ pasivadinusio Pranciškaus, kurio tarnystei kovo 13 d. sukako penkeri metai.