Tarptautinis jaunimo susitikimas MAG+S 2015! „tešviečia jūsų šviesa“ (Mt 5, 16).

2015-05-11 21:52

Šią vasarą kviečiame dalyvauti sielovados projekte Europos jaunimui MAG+S 2015!

Liepos 10 – 20 d. vyks tarptautinis jaunimo susitikimas MAG+S 2015, kurio šūkis: „tešviečia jūsų šviesa“ (Mt 5, 16).

Plačiau...

Tarptautinė savanorystė Kirkizijoje

2015-04-06 19:43

2015 m. vasarą, rugpjūčio mėn., kviečiame vykti į mėnesio
trukmės tarptautinę savanorystės stovyklą Kirgizijoje.

Plačiau...

Popiežius Pranciškus: „Duokime jaunimui gyvenimo išmintį kaip gerą vyną, kuris sendamas vis geresnis“

2013-03-16 11:05

Penktadienio rytą popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė kardinolus – ne tik kardinolus rinkėjus, su kuriais jau ketvirtadienio vakarą Siksto koplyčioje koncelebravo konklavos uždarymo Mišias, bet visus šiuo metu Romoje esančius kardinolus, skelbia Vatikano radijas. Dar kartą pasveikintas Kardinolų kolegijos dekano kard. Angelo Sodano, popiežius Pranciškus sakė, kad šios kelios pastarosios dienos buvo ypatingos ne tik konklavoje dalyvavusiems kardinolams, bet visiems tikintiesiems.

Plačiau...

Popiežius Pranciškus: Tenutyla ginklų žvangėjimas!

2013-09-11 21:13

Šimtas tūkstančių žmonių šiltą šeštadienio vakarą susirinko kartu su Šventuoju Tėvu melsti Dievą taikos malonės Sirijai, Artimiesiems Rytams ir visam pasauliui. Švenčiausiojo Sakramento adoracija buvo intensyviausias popiežiaus Pranciškaus vadovauto ilgo maldos budėjimo momentas. Kartu melstis buvo atėję taip pat kitų krikščioniškų konfesijų nariai, kitų tikybų išpažinėjai, tarp susitikimo dalyvių buvo ir netikinčiųjų.

Plačiau...