Velykinis sveikinimas

2015-04-06 19:26

Mieli bičiuliai,

Kristaus Prisikėlimo džiaugsmas ir viltis tegaivina jūsų dvasią, šeimas ir bendruomenes. Teugdo ryžtą dalytis tikėjimu ir tarnyste „sielų labui ir Viešpaties Dievo didesnei garbei“ (Šv. Ignacas).

Plačiau...

Tarptautinė savanorystė Kirkizijoje

2015-04-06 19:43

2015 m. vasarą, rugpjūčio mėn., kviečiame vykti į mėnesio
trukmės tarptautinę savanorystės stovyklą Kirgizijoje.

Plačiau...

Popiežius Pranciškus: Tenutyla ginklų žvangėjimas!

2013-09-11 21:13

Šimtas tūkstančių žmonių šiltą šeštadienio vakarą susirinko kartu su Šventuoju Tėvu melsti Dievą taikos malonės Sirijai, Artimiesiems Rytams ir visam pasauliui. Švenčiausiojo Sakramento adoracija buvo intensyviausias popiežiaus Pranciškaus vadovauto ilgo maldos budėjimo momentas. Kartu melstis buvo atėję taip pat kitų krikščioniškų konfesijų nariai, kitų tikybų išpažinėjai, tarp susitikimo dalyvių buvo ir netikinčiųjų.

Plačiau...