Tarptautinis jaunimo susitikimas MAG+S 2015! „tešviečia jūsų šviesa“ (Mt 5, 16).

2015-05-11 21:52

Šią vasarą kviečiame dalyvauti sielovados projekte Europos jaunimui MAG+S 2015!

Liepos 10 – 20 d. vyks tarptautinis jaunimo susitikimas MAG+S 2015, kurio šūkis: „tešviečia jūsų šviesa“ (Mt 5, 16).

Plačiau...

Tarptautinė savanorystė Kirgizijoje

2015-04-06 19:43

2015 m. vasarą, rugpjūčio mėn., kviečiame vykti į mėnesio
trukmės tarptautinę savanorystės stovyklą Kirgizijoje.

Plačiau...

Popiežius Pranciškus: Tenutyla ginklų žvangėjimas!

2013-09-11 21:13

Šimtas tūkstančių žmonių šiltą šeštadienio vakarą susirinko kartu su Šventuoju Tėvu melsti Dievą taikos malonės Sirijai, Artimiesiems Rytams ir visam pasauliui. Švenčiausiojo Sakramento adoracija buvo intensyviausias popiežiaus Pranciškaus vadovauto ilgo maldos budėjimo momentas. Kartu melstis buvo atėję taip pat kitų krikščioniškų konfesijų nariai, kitų tikybų išpažinėjai, tarp susitikimo dalyvių buvo ir netikinčiųjų.

Plačiau...