Pas Viešpatį iškeliavo t. Donatas Valiukonis SJ

2015-10-04 00:48

2015 m. spalio 2, Angelų Sargų dieną, Vilniuje mirė tėvas jėzuitas Donatas Valiukonis SJ. Šermenys spalio 3 - 4 d. (šeštadienio vakarą iki sekmadienio popietės) - Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios kriptoje, nuo spalio 4 d. popietės palaikai pernešami į šv. Rapolo bažnyčią. 

Laidotuvių Mišios spalio 5 d., pirmadienį, 11 val. Šv. Rapolo bažnyčioje; 

Laidotuvės Kaune Petrašiūnų kapinėse 14 val.

 

Plačiau...

Popiežius Pranciškus: Tenutyla ginklų žvangėjimas!

2013-09-11 21:13

Šimtas tūkstančių žmonių šiltą šeštadienio vakarą susirinko kartu su Šventuoju Tėvu melsti Dievą taikos malonės Sirijai, Artimiesiems Rytams ir visam pasauliui. Švenčiausiojo Sakramento adoracija buvo intensyviausias popiežiaus Pranciškaus vadovauto ilgo maldos budėjimo momentas. Kartu melstis buvo atėję taip pat kitų krikščioniškų konfesijų nariai, kitų tikybų išpažinėjai, tarp susitikimo dalyvių buvo ir netikinčiųjų.

Plačiau...