Pasikalbėk su jėzuitu

Galvojantiems apie dvasinį pašaukimą

Magis

Jaunimo bendruomenė

Kaip galiu dalyvauti?

Bendruomenės, renginiai ir veiklos kiekvienam

Malda kasdien

Audio malda kasdienai

Įvykiai

​Jaunieji jėzuitai žvelgia į jaunimą

Stulbina, kokia plati šiuo metu yra su jaunimu dirbančių jėzuitų veiklos apimtis: tai universitetų ir mokyklų sielovada, darbas su katalikiškuoju studentų jaunimu, taip pat bendradarbiavimas su jaunais žmonėmis dvasiniuose judėjimuose.

L. Virbalas, SJ: keičiasi pasaulio, Bažnyčios, o taip pat Jėzaus Draugijos veidas.

Dalinamės Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo, SJ, pamokslu, pasakytu Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje sausio 6 d. Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejaus atidarymo proga.

Keturi iškilmingieji įžadai

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 15 d. Kauno jėzuitų šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje t. Artūras Sederevičius, SJ, davė keturis iškilminguosius profeso įžadus.

Patvirtintas Jėzuitų misijos Lietuvoje metų minėjimo planas

Birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejaus minėjimo planą.

Skaitiniai

Laikas pažinti, pamilti, dalintis

Pažinkime, pamilkime, dalinkimės, kad pasijaustume bendruomenės dalimi, kuri drąsina ir įpareigoja tarnauti kitiems ir būti žmonėmis dėl kitų.

Dr. L. Jovaiša: solidi sukaktis – teisėta ir teisinga proga džiaugtis

Jėzuitų misijos Lietuvoje 450-mečio proga – išties solidi, užtat ir reta. Vargu ar visi čia šiandien esantieji sulauksime kito panašaus svorio jubiliejaus.

​82 priežastys mylėti popiežių Pranciškų

Čia išvardinti 82 dalykai, dėl kurių jėzuitai myli popiežių Pranciškų. Ir tai, dėl ko jam išties reikia mūsų maldų...

Kodėl švenčiame šventes?

Tinkamai suvokta ir gerai surengta šventė suteikia ypatingą progą, nes tai intensyviai išgyvenamas metas, kuriame persipina praeitis, dabartis ir ateitis.