Sveikiname diakoną Eugenijų Puzynią, SJ!

Balandžio 21 d., Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse, susirinkusieji Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje dalyvavo šimtmečio iškilmėse – maždaug tiek laiko praėjo nuo paskutiniųjų čia vykusių dvasininkų šventimų. Tądien Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, SJ, diakonu pašventino daugiau kaip dešimtmetį trukusią jėzuitų ugdymo programą baigusį Eugenijų Puzynią, SJ. Šia švente ir nauju diakonu ypač džiaugiasi Lietuvos ir Latvijos jėzuitai, Eugenijaus bičiuliai ir visa Šv. Jonų bažnyčios bendruomenė. Šioje bažnyčioje Eugenijus uoliai tarnauja nuo praeitų metų, veda tikėjimo gilinimo kursus suaugusiems ir jaunimui, dėsto VU studentams, vadovauja maldos grupėms, Velyknakčiui subūrė jungtinį bendruomenės chorą.

Pertraukose tarp studijų Paryžiuje ir Romoje, kaip jėzuitų ugdymo programoje numatyta, Eugenijus taip pat atliko sielovadines praktikas Vilniuje ir Kaune, kur įkūrė toliau sėkmingai gyvuojantį chorą „Exaudi“, giedojusį ir šventimų Mišiose.

Dabar diakonas Eugenijus Šv. Jonų bažnyčioje skelbs Dievo žodį, švęs diakonui numatytus sakramentus ir kitaip tarnaus Dievo tautai šioje bažnyčioje ir Vilniaus universitete. Dėkodami Dievui už naują diakoną, labai džiaugiamės, nuoširdžiai jį sveikiname ir visų prašome palaikyti malda rengiantis būsimai kunigo tarnystei. Taip pat kviečiame jus aktyviai dalyvauti Šv. Jonų bažnyčios bei Vilniaus universiteto sielovados misijoje.

Eugenijus Puzynia, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2006 metais, o pirmuosius įžadus, atlikęs naujokyno programą, davė 2008 metais. Jo pašaukimo istorija publikuota žurnalo "Laiškai bičiuliams" 2008 m. rudens numeryje. Susipažinti galite spausdami čia.

Vytauto Sadausko, SJ, nuotraukos