Apie Jėzaus Draugiją

tl_files/vaizdai/Jezuitai/ihs-sol.jpgJėzaus Draugija yra katalikų vienuolių ordinas, kurį 1540 m. įkūrė baskas Ignacas Lojola su keletu bendraminčių. Tai buvo naujoviškas vienuolinis ordinas, pasižymėjęs aktyvia apaštaline veikla. Jėzuitai didelį dėmesį skyrė švietimui, steigė kolegijas ir universitetus, išvystė plačią misijų veiklą. Dėl kai kurių Europos valdovų priešiško nusistatymo 1773 m. popiežius ordiną uždarė. Vėl atkurtas 1814 m.

Plačiau...

Jėzaus Draugijos misija ir vizija

tl_files/vaizdai/Jezaus draugija/ignacas dvasiu atpazinimas.jpg

Jėzaus draugijos šūkis – Ad Maiorem Dei Gloriam (Didesnei Dievo garbei). Šiame globaliame pasaulyje, kuriame vyksta tiek daug gilių pokyčių, mes norime labiau suprasti pašaukimą: tarnauti tikėjimui, skatinti teisingumą, plėtoti dialogą su kitomis religijomis bei kultūromis, atsižvelgdami į mūsų apaštalinį įpareigojimą užmegzti teisingus santykius su Dievu, kitais žmonėmis ir visa kūrinija.

Plačiau...