Lietuvos jėzuitų vienuolija širdingai dėkoja visiems, kurie paremia jėzuitų veiklą Lietuvoje. Kaip ir kiekviena vienuolija, jėzuitų darbai ir projektai nebūtų įvykdyti be žmonių laisvai paaukotų aukų. Mes prašome jūsų paremti mūsų tolimesnius planus ir projektus.
Prie paramos galite prisidėti skirdami 2% pajamų mokesčio tėvams jėzuitams.


Elektroninio deklaravimo sistema: www.deklaravimas.vmi.lt

 

Duomenys, reikalingi užpildyti prašymą:   

LIETUVOS JĖZUITŲ PROVINCIJA 
Didžioji g. 34
LT-01128 Vilnius
Įm. k. 191893936
AB SEB bankas
Kodas 70440
A.s. LT34 7044 0600 0112 3231

arba

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero /Jėzuitų/ rektoratas
Juridinio asmens kodas: 190675653
Adresas: Rotušės a. 8, LT-44280 Kaunas
Atsisk. sąskaita: LT95 7044 0600 0754 8577
AB SEB Banko kodas: 70440

arba

VILNIAUS ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA
Didžioji g. 32,
LT-01128 Vilnius
Įm.k. 291310320
AB SEB bankas
Kodas 70440
A.s. LT08 7044 0600 0045 8376

arba

ŠIAULIŲ ŠV.IGNACO LOJOLOS BAŽNYČIA
Vilniaus g. 145
LT-76343 Šiauliai
Įm.k. 291067110
AB SEB bankas 
Kodas 70440
A.s. LT40 7044 0600 0456 4295

Dėkojame už jūsų paramą.

 

Grįžti