Besidomintiems

Kaip sužinoti, kur Viešpats tave kviečia? Kaip atpažinti, ar tau tinkamas jėzuito gyvenimas?

Siūlome pasinaudoti keletu patarimų:

  • Pasikalbėk su kokiu nors tėvu arba broliu jėzuitu.
  • Susisiek su jėzuitų provincija ir paprašyk daugiau informacijos apie Jėzaus Draugiją ir jos veiklą.
  • Dalyvauk ignaciškose rekolekcijose.
  • Susisiek su naujokyno vyresniuoju ir pasikalbėk apie pašaukimą.
  • Melskis Šventajai Dvasiai, prašydamas atpažinti Dievo kvietimą, ir pasidalyk savo įžvalgomis su dvasios vadovu.

Besidomintys Jėzaus Draugija gali kreiptis į t. Eugenijų Markovą  

El. paštas: 

Tel. (637) 49 137


Jėzaus Draugijos generolo (1965–1983) t. Pedro Arrupės patarimai jaunam žmogui, norinčiam stoti į Draugiją:

  • Lik namie, jeigu jėzuitų įvaizdis tave neramina ar erzina.
  • Neateik pas mus, jeigu Bažnyčią myli ne kaip motiną, bet kaip pamotę. Neateik taip pat, jei galvoji, kad padarysi paslaugą Jėzaus Draugijai.
  • Ateik, jeigu tarnauti Kristui tau yra svarbiausias dalykas gyvenime. Ateik, jeigu turi širdį, kuri nori apimti visą pasaulį. Ateik, jeigu turi humoro jausmą, gali juoktis su kitais, o kartais – ir iš savęs.

Liudijimai

Kun. Gintaras Vitkus SJ, Meilė atėjo palengva

Kun. Artūras Sederevičius SJ, Koks turėtų būti tolesnis mano gyvenimo kelias?

Antanas Saulaitis SJ. Šeima ir pašaukimai

Vieni tėvai labai rūpinosi, kad sūnus užsitikrintų ateitį. Kai vaikinui atėjo metas rinktis mokslų sritį, tėvai spaudė jį stoti į inžineriją. Tais laikais pagrindinės gerbiamiausios profesijos buvo mokytojo, gydytojo, advokato, agronomo, kunigo ir inžinieriaus; tėvams juk labai garbinga pasisakyti, kad jų sūnus - inžinierius; iš dailės ar muzikos vargiai išgyventų. Jaunuolis nebuvo linkęs į tiksliuosius mokslus, bet nesipriešino ir sėkmingai studijavo. Gavęs diplomą grįžo namo ir padėjo jį ant stalo sakydamas: „Tėveliai, norėjote, kad tapčiau inžinieriumi. Štai diplomas. Dėkoju jums už paramą. Jūsų trokštamą mokslą baigiau. O aš norėjau mokytis dailės - jau susitariau, savo lėšomis mokysiuos to, ko širdis trokšta"...

Plačiau...

Gvidas Vainorius, SJ. Tikrasis žmogaus pašaukimas

Kad savo pašaukimą rasti sunku – niekam ne paslaptis. Tačiau neturėtume nusivilti, nes Dievas nepalieka mūsų likimo valiai ir aiškiai pasako, ko iš mūsų nori.

Šventajame Rašte skaitome: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8). Norėčiau pradėti pažvelgdamas į kontekstą, kuriame randame šią eilutę. Ši eilutė paimta iš Apaštalų Darbų knygos ir ištarta Kristaus prieš jam įžengiant į dangų. Tai Kristaus atsisveikinimo pažadas apaštalams ir kiekvienam iš mūsų. Kristus, tapęs žmogumi, kentėjęs už mūsų nuodėmes, prisikėlęs ir įžengęs į dangų pažada mums savo Dvasią.

Plačiau...