Jie mokosi tarnauti Kristui ir žmonėms

Eugenijus Puzynia atlieka sielovados koordinatoriaus praktiką Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje ir ruošiasi priimti diakono šventimus.
Mantas Mileris studijuoja St. Louis universitete Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Ivar Juhnevič ir t. Mindaugas Malinauskas studijuoja Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje
Donatas Kuzmickas ir Marius Jocys atlieka naujokyną Niurnberge.
Lukas Ambraziejus studijuoja filosofiją Miunchene.
Aurimas Šukys studijuoja Centre Sevres Paryžiuje


PAREMTI