Kontaktai Lietuvoje

JĖZAUS DRAUGIJOS LIETUVOS IR LATVIJOS PROVINCIJA

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius, tel. (5) 212 17 15, faks. (5) 212 18 76
El. paštas: sj@jesuit.lt
Svetainė internete: www.jesuit.lt , www.jezuitai.lt

Provincijolas t. Vidmantas Šimkūnas
Provincijolo socijus – t. Antanas Saulaitis 
Provincijos ekonomas – t. Artūras Sederevičius
 


VILNIAUS ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA IR JĖZUITŲ NAMAI

Didžioji g. 34, 00128 Vilnius,
tel. (5) 212 17 15, faks. (5) 212 18 76

Svetainė internete: www.kazimiero.lt


Namų vyresnysis, VJG kapelionas t. Vytautas Sadauskas, šv. Jonų bažnyčios rektorius, VU kapelionas – t. Vidmantas Šimkūnas, šv. Kazimiero bažnyčios rektorius – t.Antanas Saulaitis VJG direktorius t.Artūras Sederevičius, provincijolas t. Vidmantas Šimkūnas, sch. Aurimas Šukys, sch. Rimvydas Rimkus. 

 


KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO BAŽNYČIA IR JĖZUITŲ NAMAI

Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, tel.: (37) 30 29 99, (37) 22 16 61
Bažnyčios raštinės mob. tel. (640) 52 621
El. paštas:
Svetainė internete: www.kjb.lt


Namų vyresnysis ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius – t. Aldonas Gudaitis, KJG direktorius - t. Rytis Gurkšnys; KJG kapelionas t. Eugenijus Markovas; t. Kazimieras Ambrasas, t. Antanas Gražulis, t. Jonas Katulis, t. Gediminas Kijauskas, t. Vytautas Merkys, t. Algirdas Paliokas, t.Anicetas Tamošaitis, t. Leonas Zaremba, t. Jonas Zubrus, Kulautuvos bažnyčios klebonas t. Ladislovas Baliūnas.  

 


ŠIAULIŲ ŠV. IGNACO LOJOLOS BAŽNYČIA IR JĖZUITŲ NAMAI

Vilniaus g. 247b, 76343 Šiauliai, tel. (41) 52 57 15
Tel./faks. (41) 43 76 00, el. paštas:

Namų vyresnysis ir Šv. Ignaco bažnyčios rektorius – t. Stasys Kazėnas

 

 

RYGOS ŠV. PETRO FABERIO JĖZUITŲ NAMAI

Kantora iela 60, Rîga, LV-1002 Latvia

Tel. +371 25 226 708,

 el. paštas:

Namų vyresnysis t. Algimantas Gudaitis. T. Janis Melnikovs, T. Tadeusz Cieslak, Sch. Ivars Juhńevićs

 

Besidomintys Jėzaus Draugija gali kreiptis į t. Eugenijų Markovą  

El. paštas:

Tel. (637) 49 137

 

Svetainė: el. paštas: