Kuo Bažnyčia gyvena šiandien?

„Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį“ (Ef 5, 19)


Mielieji bičiuliai, rėmėjai, geradariai!

Kodėl kiekvienais metais švenčiame Kalėdas? Tikriausiai todėl, kad Kristus mums kaip artimas draugas, mylimas šeimos narys, kurio gimtadienį švenčiame kasmet. Bet ar vien tik todėl?

Vis prisimenu Biblijos pasakojimą apie tai, kaip prie Jėzaus mokinių pakeliui į Emausą prisideda nepažįstamas žmogus. Eidami jie kalbasi, bet dar neatpažįsta, kad tas pakeleivis yra Jėzus. Tačiau, sėdus vakarienės, kai bendravimas tapo artimesnis, kai nepažįstamas pakeleivis laužė duoną ir dalijo taip, kaip darė Jėzus, mokiniai jį atpažino. Ne tik atpažino, kad tas pakeleivis yra Jėzus, bet ir geriau suvokė, kas yra jie patys, – būtent jo mokiniai.

Tad ir mes, susėdę prie Kūčių stalo laužome kalėdaitį, prisimindami Kristaus atėjimą pas mus, ir džiaugiamės galėdami tuo dalintis su kitais.

Nuoširdžiai sveikinu Jus su šv. Kalėdomis, linkiu gerų ir palaimingų Naujųjų Viešpaties metų ir kviečiu 2019-siais švęsti Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų sukaktį.

Su meile ir malda, t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas