Naujienos Lietuvoje

T. Anicetas Tamošaitis, SJ (1922–2017)

2017-04-03 12:14

Š. m. balandžio 2 d., eidamas devyniasdešimt penktuosius metus, iš kurių 63 m. tarnavo kaip kunigas ir 74 m. buvo Jėzaus Draugijos narys, Kaune mirė t. Anicetas Tamošaitis. Velionis pašarvotas Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, laidotuvių Mišios – antradienį, balandžio 4 d., 14 val. Laidojamas jėzuitų sklypelyje Petrašiūnų kapinėse.

Plačiau...

Naujasis Lietuvos - Latvijos jėzuitų provincijolas

2017-01-06 17:20

Sausio 8 d. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, 10:30 val. Mišiose Lietuvos-Latvijos provincijolas t. Gintaras Vitkus perduos pareigas naujam provincijolui t. Vidmantui Šimkūnui. 

Plačiau...

Sveikinimas

2016-12-31 23:15

"Dievas nori būti žinomas kaip Meilė. Todėl pasirodė žmonijai, atsiųsdamas savo Sūnų - meilės ženklą, kuris suteikė mums gyvenimą, tikrąjį gyvenimą, kurio trokštame".

               iš t. Arturo Sosa, SJ, pamokslo baigiamosiose 36- osios Generalinės kongregacijos Mišiose.

Teišsipildo Jūsų troškimai per šias Kalėdas ir teatsiranda iš naujo įkvėpimas dalytis prasmingais meilės darbais visais naujaisiais 2017 Viešpaties metus.

              Lietuvos -Latvijos jėzuitai

Plačiau...

Išrinktas generalinis vyresnysis

2016-10-25 03:00

Spalio 14 d.  Generalinė kongregacija t. Generolu išrinko t. Arturo Sosa. Gimė Caracase 1948 m., Venesueloje, priklauso Venesuelos provincijai. Šiuo metu t. Generolo delegatas tarptautiniams namams ir tarptautiniams Draugijos darbams Romoje. Baigęs politinių mokslų daktaratą Venesuelos centriniame universitete.

Plačiau...

Sveikinimas su šventojo Ignaco švente

2016-08-01 02:02

Mieli jėzuitų bičiuliai, sveikiname Jus su mūsų globėjo šventojo Ignaco švente!

Išreikšti kuo kilniausius linkėjimus kviečiame pasiklausyti jėzuito Cristóbal Fones SJ giemės "Amarte a ti, Señor en todas las cosas" (Mylėt tave, o Viešpatie, visame kame). Šis jaunas jėzuitas iš Čilės pašventė savo gyvenimą kaip Ignaco bičiulis šlovinti Viešpatį giesme ir tarnauti šiuo būdu kitiems. 

Plačiau...

Nacionalinis gailestingumo kongresas su jėzuitais

2016-04-26 22:51

Nacionalinio gailestingumo kongreso programoje susitikima su jėuitais

„Šventasis Raštas – Dievo Gailestingumo laiškas man“ Kun. Aldonas Gudaitis SJ

„Atleidimas ir meilė – kelias į vidinių žaizdų gydymą“ Kun. Stasys Kazėnas SJ

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje

Plačiau...

Laisvės gynėjų diena

2016-01-09 22:27

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia
2016 m. sausio 10 d. 13.30 val.
Sakralinės muzikos valanda, skirta LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI

Plačiau...

Sveikinimas

2016-01-01 03:00

ŠVENTINIS arba Gailestingumo metų PASVEIKINIMAS

 

Plačiau...

Pas Viešpatį iškeliavo t. Donatas Valiukonis SJ

2015-10-04 00:48

2015 m. spalio 2, Angelų Sargų dieną, Vilniuje mirė tėvas jėzuitas Donatas Valiukonis SJ. Šermenys spalio 3 - 4 d. (šeštadienio vakarą iki sekmadienio popietės) - Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios kriptoje, nuo spalio 4 d. popietės palaikai pernešami į šv. Rapolo bažnyčią. 

Laidotuvių Mišios spalio 5 d., pirmadienį, 11 val. Šv. Rapolo bažnyčioje; 

Laidotuvės Kaune Petrašiūnų kapinėse 14 val.

 

Plačiau...