Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija

 

Lietuvos ir Latvijos provincijoje yra 33 jėzuitai: 3 vyskupai, 23 kunigai, 5 scholastikai, 2 naujokai.

 

T. Vidmantas Šimkūnas, SJ. g. 1964 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas. Vilniaus Universiteto kapelionas. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios rektorius. El. paštas:

 

  T. Jonas Boruta, SJ, g. 1944 m. spalio 11 d. Telšių vyskupas.  El. paštas:
T. Sigitas Tamkevičius, SJ, g.1938 m. lapkričio 7 d. Kauno arkivyskupas emeritas. El. paštas:
T. Lionginas Virbalas, SJ, g. 1961 m. liepos 6 d.  Kauno arkivyskupas. El. paštas:

 

 

T. Kazimieras Juozas Ambrasas, SJ, g. 1934 m. birželio 6 d. Tarnystė Kaune. El. paštas:
T. Ladislovas Baliūnas, SJ, g. 1952 m. gegužės 31 d. Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas. El. paštas:
  T. Algis Baniulis, SJ, g. 1947 m. liepos 23 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių misijos Lemonte (JAV) vadovas. El. paštas:
T. Tadeusz Cieslak, SJ, g.19 m. d. Tarnystė Rygoje El. paštas:
T. Antanas Gražulis, SJ, g. 1952 m. balandžio 28 d. Tarnystė Kaune. El. paštas:
T. Aldonas Gudaitis, SJ, g. 1963 m. lapkričio 23 d. Kauno jėzuitų namų vyresnysis, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius. El. paštas:
T. Algimantas Gudaitis, SJ, g.1963 m. lapkričio 23 d. Rygos jėzuitų namų vyresnysis. El. paštas:
T. Rytis Gurkšnys, SJ, g. 1970 m. balandžio 13 d. Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius. El. paštas:
S. Ivars Juhńevićs, g. 1985 rugsėjo 23 d. Magisteriumas Rygoje. El. paštas:
T. Jonas Katulis, SJ, g. 1946 m. vasario 15 d. Marijampolės švč. M. Marijos globos namų kapelionas.
T. Stasys Kazėnas, SJ, g. 1956 m. lapkričio 21 d. Šiaulių jėzuitų namų vyresnysis, Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius. El. paštas:
T. Gediminas Kijauskas, SJ, g. 1930 m. birželio 29 d. Tarnystė Kaune. El. paštas:
T. Vaidas Lukoševičius, SJ, g. 1976 m. gruodžio 5 d. Tarnystė Vilniuje. El. paštas:
T. Mindaugas Malinauskas, SJ, g. 1977 m. gruodžio 23 d. Studijuoja dvasingumo teologiją Romoje. El. paštas:
T.Eugenijus Markovas, SJ, g. 1979 m. liepos 5 d. Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas, atsakingas už pašaukimų ugdymą Lietuvoje. El. paštas:
T. Janis Melnikovs, g. 1981 m. spalio 13 d. Tarnystė Rygoje. El. paštas:
T. Vytautas Merkys, SJ, g. 1927 m. kovo 17 d. Tarnystė Kaune.  
Mantas Mileris, g. 1994 kovo 10 d. Studijuoja filosofiją JAV. El. paštas:
T. Algirdas Paliokas, SJ, g.1942 m. gegužės 28 d. Tarnystė Kaune. „Nazareto šeimų sąjūdžio“ kapelionas. El. paštas:
S. Eugenijus Puzynia, SJ, g. 1984 m. liepos 19 d. Teologijos studijos Paryžiuje. El. pašto adresas:
S. Rimvydas Rimkus, g. 1992 balandžio 7 d. Magisteriumas Vilniuje. El. paštas:
T. Vytautas Sadauskas, SJ, g. 1966 m. gruodžio 7 d. Vilniaus jėzuitų namų vyresnysis, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas. El. paštas:
T. Antanas Saulaitis, SJ, g. 1939 m. gegužės 28 d. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolo socijus. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius.  El. paštas:

T. Artūras Sederevičius, SJ, g. 1972 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius.  Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolo ekonomas. El. pašto adresas:
Aurimas Šukys, g. 1976 gruodžio 1d. Atlieka magisteriumą Vilniuje. El. paštas:
T. Gintaras Vitkus, SJ, g. 1958 m. gruodžio 15 d. Lietuvos nacionalinio švietimo forumo dalyvis. Šabo metai Romoje. El. paštas:
T. Leonas Zaremba, SJ, g. 1923 m. spalio 17 d. Tarnystė Kaune.
T. Jonas Zubrus, SJ, g. 1924 m. gegužės 6 d. Tarnystė Kaune.
 

 

Provincijos naujokai

Lukas Ambraziejus, g. 1995 gruodžio 15 d. Jėzuitų naujokas Nürnberge Vokietijoje. El. paštas:
   
Donatas Kuzmickas, g. 1992 vasario 21 d. Jėzuitų naujokas Nürnberge Vokietijoje. El. paštas: