Europos Magis 2019

Liepos 23 – 31 dienomis Lietuvos jėzuitų provincija surengė Europos Magis 2019 renginį jaunimui. Tai tarptautinis jėzuitų sielovados renginys, skirtas 18 - 35 metų jauniems žmonėms, besidomintiems Ignaciškuoju dvasingumu. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 250 dalyvių iš daugiau nei 20 Europos ir pasaulio šalių.

Renginį sudarė dvi dalys: Magis eksperimentai ir Uždarymo renginys.

Magis eksperimentai yra pati svarbiausia Magis patirties dalis. Europos Magis 2019 eksperimentai vyko Lietuvoje ir Latvijoje liepos 23 - 29 dienomis. Dalyviai turėjo galimybę rinktis norimą veiklą – piligriminę kelionę, socialinę veiklą, ekologinį iššūkį, rekolekcijų ar meno patirtį.

Uždarymo renginys vyko Kaune liepos 29 - 31 dienomis. Visi renginio dalyviai susitiko pasidalinti eksperimentų patirtimis, dalyvauti Magis edukacinėse dirbtuvėse, Susitaikinimo vakare su Lietuvos jaunimo dienų choru, mišraus jaunimo choro koncerte-meditacijoje "Kristaus Veidas", Centrinės Amerikos stiliau vakare su Parranda Polar ir kartu švęsti Šv. Ignaco Lojolos dieną Šv. Ksavero Pranciškaus bažnyčioje Kaune.

2019 metai žymi 450 metų, kai Lietuvoje įsikūrė Jėzaus draugija – jėzuitai. Jubiliejus įvairiais renginiais yra minimas visus metus, o Europos Magis 2019 programa tapo vienu jubiliejaus akcentų. Europos Magis pagrindinis šūkis ir renginio tematika vieninga su jubiliejaus šūkiu – „Pažinti, pamilti, dalintis“.

Daugiau informacijos, foto ir video akimirkos:

www.facebook.com/MAGISEU

www.magis2019.eu