Jėzuitai        Sakrali erdvė         Skrynia.lt        Atsiliepimai        Nuorodos
  

K a s d i e n ė   m a l d a   o n - l i n e 

P a r e n g ė   j ė z u i t a i


S  A  K  R  A  L  I    E  R  D  V  Ė

Kviečiame Tave sukurti dienos eigoje Sakraliąją erdvę
ir dešimt minučių paskirti maldai:
čia ir dabar, su šio vadovo pagalba
ir su kiekvienai dienai parinktu Šventojo Rašto tekstu.


Malda kitomis kalbomisŠIOS DIENOS MALDAMalda su Popiežiumi 
 

Ar pirmą kartą lankaisi Sakralioje erdvėje?
 

Taip, norėčiau perskaityti trumpą šio puslapio aprašymą.

Ne, šį puslapį lankau dažnai.
Kaip melstis ir apie ką pagalvoti šią savaitę:

/pirmadienis/:
Svarstau, kaip ir kokius gerus dalykus patiriu iš Dievo savo kasdienybėje?
Dėkoju, prasau šviesos ir išminties, kad suprasčiau, kur esu kvieciama(s) ir kad dosniai atsiliepčiau.

/antradienis/:
Kas mano aplinkoje yra tie, kuriems labiausiai reikia Viešpaties gailestingumo? Kaip galiu jiems padėti -malda, pokalbiu, kitokia pagalba?
Prisimenu kievieną jų savo maldoje ir mintyse laiminu Viešpaties vardu.

/trečiadienis/:
Būnu Jėzaus akivaizdoje (gali padėti kryžius su Nukryžiuotuoju ar Jo paveikslas, uždegta žvakė). Tikėjimo, atsidavimo, meilės aktas. Nieko daugiau Jam nekalbu - tiesiog, žvelgdamas i Jį, kurį laiką būnu ramioje tyloje, klausausi.

/ketvirtadienis/:
Dangaus karalystė - būti kartu Dievo - Švč. Trejybės - vidiniame meilės gyvenime. Ji remiasi asmenų tarpusavio santykiu. Svarstau savo santykius su kitais. Pirma, leidžiu, kad mano atmintyje iškiltų tie santykiai, kurie reikalingi Dievo gydymo - kalbuosi apie tai su Dievu, prasau tai, ko noriu.
Antra, prisimenu tuos santykius, kurie mane palaiko, augina kaip žmogų - kalbuosi apie tai su Dievu, dėkoju, atsiduodu. Dienos metu galiu melstis Jėzaus išmokytu kreipiniu į Tėvą: "Teateinie Tavo karalystė!"

/penktadienis/:
Ar esu pasiruošusi(-ęs), kad Dievas vis labiau keistų mano įvaizdį apie Jo veikimą mano atžvilgiu? Ar esu pasiruošusi(-ęs) priimti tai, ką Jis man duoda?

/šeštadienis/:
Meilė visada rodo į Dievą. Prasau Jėzaus, kad Jis mane padarytų savo meilės ženklu.

/sekmadienis/:
Šv. Raštas kviečia maldoje nuolat dėkoti Dievui.
Dėkojimas išlaisvina mane pamatyti tai, ką jau esu gavusi(-ęs) ir būti palankiai (-iam) kitų atžvilgiu.
Dienos bėgyje meldžiuosi Dievui savo sugalvota trumpa dėkingumo malda.
Pavykus padaryti ką nors gera - viską priskiriu Dievo meilei ir malonei.

 

Pradėti maldą


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Gal būt atrodys keista melstis sėdint prie kompiuterio, priešais ekraną, ypač, jei šalia yra kitų žmonių ar trikdo triukšmas. Tačiau Dievas yra visur, taip pat šalia mūsų. Jis nuolat tiesia mums savo ranką, net ir netikėčiausiomis aplinkybėmis. Kai esame tuo tikri, truputį pasipraktikavę galėsime melstis bet kokioje vietoje ir bet kada!

Tolesni puslapiai Tau tarnaus kaip pagalba meldžiantis. Malda suskirstyta į šešis momentus, nuo kūno ir proto parengimo iki pokalbių su Jėzumi, remiantis kiekvienai dienai specialiai parinktu Šv. Rašto tekstu.
Šie momentai yra:

Dievo artumas
Laisve
Sąmoningumas
Žodis
Pokalbis
Pabaiga
Bet kuriuo iš šių šešių momentų gali pasinaudoti "Maldos vadovu" ir perskaityti išsamesnį paaiškinimą.

Kai maldos pabaigoje spustelėsi pele ant "Amen", vadovas nuves Tave į paskutinį puslapį.
 


Techninė pastaba: kad lengviau galėtumėte naudotis šiuo puslapiu, rekomenduojame padidink raidžių dydį (Menu - View - Text Size - Largest) arba jei pelė su ratuku (Ctrl ir ratukas).
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pasirink datą:

Vakar: 2016 12 07

Šiandien: 2016 12 08

Rytoj: 2016 12 09

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Melsdamiesi niekada nesame vieni!

Nuo 1999 m. Pelenų trečiadienio ši svetainė, įvairiomis kalbomis, buvo aplankyta jau daugiau nei 24 milijonus kartų.


Jei Sakrali erdvė Jums pasirodė naudinga, galbūt ji patiks ir kitiems...Galite pasiųsti el. pašto žinutę - juk esate "online".

 


"Sakralios erdvės" rengėjai ir bendradarbiai 
Laukiame Jūsų pastabų bei atsiliepimų
El. paštas: sakralu@gmail.com

Atsiliepimai   Jėzuitai  Kasdieniai impulsai    Liturginiai dienos skaitiniai    Kitos nuorodos


Parengė Lietuvos ir Latvijos jėzuitai pagal Airijos jėzuitų svetainę "Sacred Space"
E-mail: Lietuvos jėzuitai (sj@jesuit.lt)

http://www.jesuit.lt