Nuorodos

 

Internetinis dienraštis. VšĮ „Bernardinai.lt“ steigėjas

MBO (Mažesniųjų brolių ordino) Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Vilniaus Šv. Bernardino vienuolynas

 

 

Vilniuje 2004 m. įkurtas Išsiskyrusiųjų sielovados centras „Bendrakeleiviai" (ISCB) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, jungianti skyrybas ar šeimos krizes išgyvenančius asmenis ir krizes padedančius įveikti psichologus, sielovadininkus, dvasininkus.

  Svetainė „Katalikų Bažnyčia Lietuvoje“ (KATALIKAI.LT, buvusi WWW.LCN.LT) įkurta Lietuvos Vyskupų Konferencijos iniciatyva 1998 m. vasario mėn. kaip Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro projektas „Katalikų Bažnyčia internete“ ir yra oficiali Lietuvos Katalikų Bažnyčios svetainė.

Svetainėje "Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje" pateikiama informacija apie visas Lietuvoje veikiančias vyrų ir moterų vienuolijas bei kitas Dievui pašvęstojo gyvenimo bendruomenes. Čia galima rasti Bažnyčios Magisteriumo dokumentus, susijusius su pašvęstuoju gyvenimu. Taip pat pateikiami įvairūs straipsniai ir medžiaga studijoms šia tema.

 

Svetainė "Pray-as-you-go" (Melskis kelyje) siūlo didelį pasirinkimą audio maldų su muzikiniais intarpais mp3 formatu. Tai patogi galimybė atsisiųsti ir įsikelti į savo audio grotuvą maldą kiekvienai dienai.

 

 

 

 

D. Britanijos jėzuitų internetinis dienraštis "Thinking faith"(Mąstantis tikėjimas)

 

 

 

Vokietijos jėzuitų provincijos puslapis

 

 

 

 

D. Britanijos jėzuitų puslapis "The Jesuits in Britain" (Jėzuitai Britanijoje)

 

 

 

 

Svetainė "The jesuit curia in Rome" (Jėzuitų kurija Romoje)

Grįžti