Jėzuitų tarnyba pabėgėliams (JRS)

JRS – Jesuit Refugee Service

„Paklausiu savęs, kaip elgtųsi Ignacas, matydamas mūsų laikų nelaimes: valtimis iš savo krašto bėgančius žmones, iš bado mirštančias minias Sacharoje, šiandieninius pabėgėlius ir imigrantus per prievartą [...]. Nesuklysime manydami, kad Ignacas mūsų laikais būtų elgęsis kaip mes“ (Jėzaus Draugijos generolas 1965–1983 m. Pedro Arrupe).

Plačiau...

Jėzuitų savanorystė misijose

Tarptautinė savanoriška tarnyba „Jėzuitų savanorystė misijose“ yra skirta moterims ir vyrams nuo 18 metų be tolimesnio amžiaus apribojimo. Kartą metuose mes skiriame 20 laisvų vietų savanoriams, kurie dirba skirtingose pasaulio šalyse ir bendradarbiauja jėzuitų projektuose. Mes siūlome intensyvų pasiruošimą, kuris padės jums pasiruošti savanorystei, o po jos liks vietos bendrai refleksijai ir aptarimams.

Plačiau...

Europos jėzuitų savanoriai

 

JEV yra paremtas Ignaciškuoju dvasingumu. Projektas suteikia galimybę jauniems žmonėms nuo 18 iki 35-erių metų metus pagyventi bendruomenėje ir dirbti socialinį darbą, nesiekiant finansinės naudos, nes dirbama tiesiogiai su vargingai gyvenančiais ir atstumtais žmonėmis. Jame dalyvauja daugiausia ką tik baigę mokyklą, kad patys susivoktų savo gyvenime, įgautų patirties, suprastų, ką reiškia tarnauti savo artimui, gyventi paprastai, tarkim, be televizoriaus.

Plačiau...