Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia

Didžioji g. 34, Vilnius

Šv. Mišios:

šiokiadieniais 17.30;
sekmadieniais ir per šventes 9.00 rusų kalba, 10.30 jaunimui, 12.00 suma.

Įšpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias.


Tel. (8-5) 212 17 15, www.kazimiero.lt


Vilniaus šv. Jonų bažnyčia (jėzuitų aptarnaujama)

Vilniaus šv. Jonų bažnyčia

Šv. Jono g. 12, Vilnius

Šv. Mišios:

antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18.00 koplyčioje (įėjimas į bažnyčią per šonines duris iš Šv. Jono gatvės);
sekmadieniais 11.00; 13.00 ( 09.01–06.01) studentams. Gieda Gospel choras.

Ketvirtadieniais 19.00 Taizé pamaldos jaunimui.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias bei kitu asmeniškai su kunigu susitartu laiku.

www.jonai.lt

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia

Adresas: Rotušės a. 8 LT 44280 Kaunas
Raštinės tel: +370-640-52621
El. paštas ksaveras@jesuit.lt

 

Šv. Mišios:

šiokiadieniais 17.00 val.

sekmadieniais:

10.00 val. Šv. Mišios (gieda vaikų ir jaunimo choras)

12.00 val. Šv. Mišios (gieda bažnyčios choras)

17.00 val. Šv. Mišios (gieda vargonininkas)
 
Išpažinčių klausoma kasdien prieš šv. Mišias.

Bažnyčia atidaryta šiokiadieniais 16.00–18.00, sekmadieniais 8.30–14.00 ir 16.00–18.00.


www.kjb.lt


Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia

Vilniaus g. 247b, Šiauliai

Šv. Mišios:


šiokiadieniais 18.00;
sekmadieniais ir per šventes 9.00, 11.00, 18.00 jaunimui (nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.)

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Šv. Mišios užsienyje

 

LEMONT, USA

Lemonto (JAV) Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija

Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission

14911 West 127th St., Lemont, IL 60439-7417, USA

 

 

 

 

Šv. Mišios:

šiokiadieniais - 8.00

sekmadieniais 9.00, 11.00 ir 18.00.

Švenčių tvarkaraštį žr. www.matulaitismission.com.

matulaitismission@sbcglobal.com

Direktorius– t. Algis Baniulis SJ

baniulisa@gmail.com