Šv. Mišios užsienyje

 

LEMONT, USA

Lemonto (JAV) Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija

Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission

14911 West 127th St., Lemont, IL 60439-7417, USA

 

 

 

 

Šv. Mišios:

šiokiadieniais - 8.00

sekmadieniais 9.00, 11.00 ir 18.00.

Švenčių tvarkaraštį žr. www.matulaitismission.com.

matulaitismission@sbcglobal.com

Direktorius– t. Algis Baniulis SJ

baniulisa@gmail.com

 

Grįžti