Vilniaus jėzuitų gimnazija


 

Didžioji g. 32 (įėjimas iš Augustijonų gatvės), 01128 Vilnius, žemėlapyje
Tel. (5) 2615436, (5) 2615433
Budėtojos tel. (5) 2639482
Faks. (5) 2615437
El. paštas

Tiklalapis http://www.vjg.lt/ 

 

 

 

 


Gimnazijos direktorius t. Artūras Sederevičius, SJ

Vilniaus jėzuitų gimnazija, kurioje mokosi apie 650 mokinių ir dirba 70 mokytojų, yra viena iš 120 Europos jėzuitų mokyklų. Savo pradžią ji sieja su viena seniausių Lietuvos vidurinio mokslo institucijų – Vilniaus jėzuitų kolegija (Collegium Vilnense Societati Jesu), įsteigta 1570 m. 1579 m. Vilniaus jėzuitų kolegija tapo universitetine aukštąja mokykla – akademija. Gimnazija atkurta 1995 m.

Vilniaus jėzuitų gimnazija - katalikų tikėjimo bei jėzuitų ugdymo principais besivadovaujanti, visiems atvira švietimo institucija. Tai nuolat auganti, besimokanti, glaudžios vienybės su Dievu ir tarpusavyje siekianti veiklaus tikėjimo bendruomenė, ugdanti asmenybę kitiems, gebančią puoselėti tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogą besikeičiančioje visuomenėje. Jėzuitų švietimo gyvasties šaltinis – aiški, vieninga ugdymo filosofija, konkretus su baigtimi nesusijęs ugdymo tikslas ir, žinoma, Magis – daugiau, labiau – ne vien sau, bet ir kitam, artimui.Gimnazija ugdymą sutelkia į penkias vienodai svarbias sritis – akademinę, religinę, meninę, socialinę ir fizinę. Svarbiausia – ne žinių kaupimas, o mąstymo įgūdžių lavinimas, aktyvus mokinių dalyvavimas ugdymo procese. Bendras tėvų ir mokytojų tikslas – siekti, kad vaikas pats veikdamas, tyrinėdamas, atrasdamas ir priimdamas sprendimus, išgyvendamas sėkmę ir atsakomybę atrastų didžiausias žmogaus vertybes ir taptų reikšmingu kūrėju, pasaulio piliečiu.

Gimnazijoje siekiame mokinių lygybės ir solidarumo su žmonėmis, turinčiais skirtingų gebėjimų, kitokių socialinių galimybių nei dauguma. Remiamės ne tik mūsų gimnazijoje sukaupta socialinio darbo patirtimi, bet naujų idėjų semiamis ir užsienio šalyse.

Grįžti